Ok(n)o na świat

CyberOkoCyberOko – to świetne nowoczesne urządzenie, które przygotowane zostało po to, by dało się diagnozować osoby, które mają ograniczoną świadomość. Jest ono obecnie wprowadzone do sprzedaży. Prototyp rozwiązania łącznie z elementami, które są gotowe do komercjalizacji opracował specjalny zespół naukowców, który pracował na Politechnice Gdańskiej.

Cyber-eyeProjekt powstał dzięki temu, że udało się uzyskać aż 7 milionów złotych z Programu Innowacyjna Gospodarka. Pod wspominanym pojęciem CyberOka znajduje się cały system komputerowy, który składa się między innymi z modułu śledzenia wzroku i badania jaka jest aktywność elektryczna mózgu. Osoba, która jest unieruchomiona i niezdolna do mówienia będzie mogła w ten sposób zyskać szansę na to, by nawiązywać kontakt z otoczeniem. Będzie to możliwe przez wyświetlenie na ekranie obrazu oraz aktywności wzrokowej. W przypadku pacjentów w śpiączce możliwe, że ten system pozwala oceniać czy są świadomi. Nazwa rynkowa tego wynalazku to C-Eye.

Rozwiązania, które zostały zastosowane mają innowacyjny charakter. Między innymi możliwości śledzenia ruchu oczu sprawia, że urządzenie będzie zdecydowanie tańsze niż te inne urządzenia stosowane w podobny sposób na świecie.

system C-eyeProjekt został nagrodzony Złotym medalem w czasie Targów wynalazczości, badań naukowych i nowych technik Brussels Innova.

Dodatkowo jest to Polski Wynalazek 2013 roku w plebiscycie, który zorganizowany został przez TVP we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Producenci tego wynalazku otrzymali także Pierwszą Nagrodę Premiera za uzyskane osiągniecia naukowo-techniczne w roku 2013.