Strona główna > Polska cyfrowa > Kolejny polski superkomputer

Kolejny polski superkomputer

Kolejny polski superkomputer PrometheusDo polskiej nauki dołącza obecnie niesamowite narzędzie badawcze. Jeśli będzie ono odpowiednio wykorzystywane to będzie można zdecydowanie poprawić ilość wykonywanych badań naukowych oraz ich tempo. Możliwy będzie aktywniejszy udział uczonych w realizowaniu bardzo dużych projektów, nawet o charakterze międzynarodowym.

polski superkomputer PrometheusJest to duży plus o czym mówiła Iwona Wendel w czasie uroczystości, w której uruchomiony został super komputer Prometheus. Jego uruchomienie stało się możliwe, dzięki Programowi Innowacyjna Gospodarka Przygotowanie tego komputera to element projektu Centrum kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu gridowego - PLGridCore.

Komputer wart jest 41 milionów złotych a jego moc obliczeniowa wynosi 1,7 Pflops (Petaflops. Dzięki temu jest to 12 najszybszy komputer w Europie. Zastosowane tam zostało nowoczesne chłodzenie wodą dzięki czemu jest to także komputer, który charakteryzuje się dużą oszczędnością energii. Sprzęt waży w swojej obliczeniowej części ponad 30 ton i mieści się w piętnastu szafach.

Sprzęt ma służyć naukowcom z różnych dziedzin od chemii, przez fizykę biologię czy energetykę. Chodzi o realizowanie przy jego udziale dużych projektów naukowych. Wiceminister Wendel podkreślała, że fundusze Programu Innowacyjna Gospodarka zostały w tym przypadku bardzo dobrze wykorzystane. Z komputera i korzyści jakie z niego płyną będzie korzystać cała Gospodarka w Polsce. Będzie można przeprowadzić skomplikowane obliczenia a to sprawi, że innowacyjność i konkurencyjność będzie większa.

superkomputer PrometheusCyfronet to Akademickie Centrum Komputerowe Akademii Górniczo - hutniczej, które realizuje ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka aż 3 projekty. To właśnie dostęp do środków z UE zagwarantował, że unowocześniona została infrastruktura Cyfronetu i tym samym ich rola w nauce zdecydowanie wzrosła.

Centrum pozyskało z programu dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych dla trzech projektów. Liczyć możemy na to, że nie będzie to koniec aktywności, gdy chodzi o pozyskiwanie środków unijnych na realizację celów, które będą równie ambitne z tym co już udało się osiągnąć. nowy komputer detronizuje Trytona, który do tej pory był najlepszym sprzętem, gdy chodzi o szybkie polskie komputery.