Strona główna > Polska cyfrowa > Nowe e-usługi wprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości

e-usługi MIniosterstwa SprawiedliwościMinisterstwo Sprawiedliwości nie próżnuje, możemy więc zapoznać się z dwoma nowymi usługami przyczyniającymi się do tego, że obywatele zyskają nie tylko łatwy, ale również szybki dostęp przez Internet do ksiąg wieczystych wraz z możliwością wydruku ich odpisu, a także do elektronicznego Krajowego Rejestru Karnego.

usługi online Ministerstwa SprawiedliwościOba projekty są efektem wykorzystania środków unijnych pochodzących z Programu Innowacyjna Gospodarka. Nowe e-usługi przyczynią się do tego, że bez konieczności wychodzenia z domu otrzymamy odpis z księgi wieczystej w postaci pliku PDF. Co więcej, jeśli plik ten zostanie przez nas wydrukowany, zyska moc typową dla dokumentów wydanych przez sąd.

Nowe przepisy wychodzą też naprzeciw wszystkim tym osobom, które korzystają z Internetu jako sposobu komunikowania się z otoczeniem. Pozwalają na składanie online wniosku dotyczącego wydania dokumentu w jego papierowej postaci. Dokument ten zastanie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych z wykorzystaniem możliwości tradycyjnej poczty.

Na tym nie kończą się jednak pozytywne zmiany, system teleinformatyczny pozwoli bowiem na weryfikację samodzielnie wydrukowanych elementów, która ustali fakt ich wydłużenia przez CIKW i sprawdzi, czy od czasu jego wydania treść wspomnianego dokumentu nie uległa zmianie.

elektroniczne dokumenty Elektroniczny wgląd do ksiąg wieczystych nie jest zresztą usługą nową, jest bowiem możliwy już od czerwca 2010 roku. Do dziś online udostępniono już około 90 procent z dwudziesty milionów wszystkich ksiąg wieczystych. O tym, że program jest potrzebny może świadczyć już choćby to, że w ciągu roku serwis odwiedzany jest około 60 milionów razy.

Wartość projektu to 30,5 milionów PLN, a unijny wkład wynosi 21,2 milionów złotych. W lipcu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy odnoszącej się do Krajowego Rejestru Karnego. Wprowadziła ona między innymi nową e-usługę skierowaną do obywateli, instytucji oraz przedsiębiorstw. Usługa ta pozwala na złożenie zapytania i uzyskanie odpowiedzi z Krajowego Rejestru Sądowego z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez Internet. Zaświadczenie o niekaralności można będzie teraz pobrać przez Internet, a następnie wydrukować w domu. Wymogiem jest posiadanie konta użytkownika oraz uiszczenie opłaty wynoszącej 20 PLN.